Sanastokeskus TSK ry:n ylläpitämään TEPA-termipankkiin on koottu, harmonisoitu ja korjattu valtaosa julkaistujen JHS-suositusten termeistä. JHS-käsitteistö on ensisijainen lähde suosituksissa käytettävien termien ja lyhenteiden määrittelyssä. Käsitteistöä päivitetään ja laajennetaan tarpeen mukaan niin suositustyöryhmien kuin muualta saatujen ehdotusten ja palautteiden perusteella.