Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus, 2. vaihe

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät toisen vaiheen palautetta päivitetystä suositusluonnoksesta JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus.

 

Suositus koskee kuntien palveluluokitusta vuoden 2019 alusta alkaen. Suositus käsittää määritelmät kuntien palveluista, kuvauksen luokittelun rakenteista ja luokitusten soveltamisesta sekä mallin luokitusten jatkuvalle kehittämiselle ja ylläpidolle. Luokitus muodostaa valtion tiedonkeruun kannalta olennaisen tason.

 

Luokitus yhdenmukaistaa tiedonkeruuta ja tukee esim. tilastointia ja johtamista. Luokituksen avulla voidaan kuvata tuloja ja menoja yhteiskunnallisen tehtävän mukaan ilman, että organisaatioiden välinen tehtäväjako ja siinä tapahtuvat muutokset tai palvelun tosiasiallinen tuottajaorganisaatio vaikuttavat tulokseen. Valtionhallinto käyttää luokitusta kuntiin kohdistuvassa tiedonkeruussa. Luokituksen käyttöönotto tukee myös kuntien omaa tiedonkeruuta. Lisäksi yhdistämällä nyt useat valtion ja kunnan tiedonkeruutarpeet, se keventää kuntien raportointia nykyiseen verrattuna.

 

Luokituksen tehtävät ja palvelut on kuvattu organisaatioriippumattomasti eikä se sisällä hierarkioita. Kunnat ja muut tiedonkäyttäjät voivat itse oman tarpeensa mukaisesti luoda tarvittavia hierarkioita oman tiedonkeruunsa tueksi. Tuki- ja lisäpalvelut sekä avustukset ovat osa varsinaista palvelua ja kustannukset kohdennetaan varsinaiseen palveluun. Ulospäin myytäville ydinpalveluihin liittymättömille tuki- ja lisäpalveluille on omat yleiset palveluluokat.

 

Luokituksessa on huomioitu lainsäädännössä oleva tehtävä- ja palvelurakenne sekä julkisyhteisöjen keskeiset vastaavat luokitukset (esim. JHS 176, JHS 186, JHS 183), kuntien palvelutoiminnan johtamisen tietotarpeet sekä muut käynnissä olevat tiedon ohjaukseen liittyvät suositushankkeet.

 

Suositusluonnos oli ensimmäisellä palautekierroksella 18.8.-30.9.2016 välisenä aikana. Työryhmä on merkinnyt kunkin annetun palautteen perään vastineensa käyttäen vaihtoehtoja: Hyväksytty / Huomioitu / Ei toimenpiteitä / Hylätty. Tällä toisella palautekierroksella pyydetään palautetta ensimmäisen kierroksen palautteiden pohjalta tehtyihin muutoksiin eli suosituksen ja sen liitteen päivitettyihin versioihin.

 

Tämä on palautekierroksen toinen vaihe.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antavat tarvittaessa hankkeen vetäjä Jani Heikkinen (jani.heikkinen(at)vm.fi) tai suosituksen editori Mia Toivanen (mia(at)owalgroup.com).

 

Palautteen antaminen

Palautekierros on päättynyt.

 

Materiaalit

Työryhmän vastine JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus -suositusluonnoksen palautteeseen (tiedoksi palautteenantajille)

 

Päivitetty suositusluonnos: JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

Liite 1. Palveluluokitus ja yhteydet muihin keskeisiin luokituksiin


» Muut uutiset