JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -suositus päivitettiin viimeksi vuonna 2012 vastaamaan tietohallintolain (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, 634/2011) tuomiin vaatimuksiin. JUHTAn alaisen jaostotoiminnan muuttumisen ja valmisteluprosessissa havaittujen muutostarpeiden johdosta suositus on syytä päivittää.

 

Suositus määrittelee menettelytavat julkisen hallinnon suositusten laatimiseksi. Suositus määrittelee sen, millä tavoin ja kenelle JHS-työstä on tiedotettava, miten suositusluonnos hyväksytetään ja missä muodossa valmis JHS-suositus julkaistaan.


Hanketyyppi

Suosituksen päivityshanke


Dokumentit

Hankesuunnitelma 2.9.2016

Palautepyyntö (1. vaihe) 1.11.2016

Palautekooste (1. vaihe) 13.12.2016

Työryhmän vastine 1. vaiheen palautteeseen 22.3.2017

Toisen vaiheen palautepyyntö 29.3.2017

Toisen vaiheen palautekooste 22.4.2017

Työryhmän vastine 2. vaiheen palautteeseen 24.4.2017


Työryhmä

Ryhmän vetäjä: Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö

Editori: Pekka Niemi, valtiovarainministeriö

 

Ryhmän jäsenet:

Heli Mikkelä

Sirpa Mäntynen

Jani Heikkinen

Antti Vertanen

Tuula Seppo

Jari Kallela

Anne Kauhanen-Simanainen


Tilanne

Hanke on päättynyt.


Valmistuu

Keväällä 2017


Tietoja päivitetty

2017-09-05