JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -suositus päivitettiin viimeksi vuonna 2012 vastaamaan tietohallintolain (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, 634/2011) tuomiin vaatimuksiin. JUHTAn alaisen jaostotoiminnan muuttumisen ja valmisteluprosessissa havaittujen muutostarpeiden johdosta suositus on syytä päivittää.

 

Suositus määrittelee menettelytavat julkisen hallinnon suositusten laatimiseksi. Suositus määrittelee sen, millä tavoin ja kenelle JHS-työstä on tiedotettava, miten suositusluonnos hyväksytetään ja missä muodossa valmis JHS-suositus julkaistaan.


Hanketyyppi

Suosituksen päivityshanke


Dokumentit

Hankesuunnitelma 2.9.2016

Palautepyyntö (1. vaihe) 1.11.2016

Palautekooste (1. vaihe) 13.12.2016


Työryhmä

Ryhmän vetäjä: Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö

Editori: Pekka Niemi, valtiovarainministeriö

 

Ryhmän jäsenet:

Heli Mikkelä

Sirpa Mäntynen

Jani Heikkinen

Antti Vertanen

Tuula Seppo

Jari Kallela

Anne Kauhanen-Simanainen


Tilanne

Hanke on käynnissä.


Valmistuu

Keväällä 2017


Tietoja päivitetty

2016-12-13