Osallistuminen JHS-työhön

JHS-suosituksia laaditaan verkostomaisella ja avoimella toimintatavalla. Suuri osa työhön osallistuvista työskentelee julkishallinnossa, mutta kuka tahansa voi osallistua JHS-työhön tekemällä aloitteita, kommentoimalla suositusluonnoksia tai osallistumalla työryhmiin. Tietoa käynnissä olevista JHS-hankkeista saa tämän sivuston Hankkeet-osiosta.

 

JHS-jakelulista

 

JHS-toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedotetaan näiden verkkosivujen lisäksi myös JHS-jakelulistan kautta. Listalle voi liittyä kuka tahansa.

 

Aloitteiden tekeminen

 

Aloitteen JHS-suositushankkeen käynnistämisestä voi tehdä kuka tahansa. Aloitteesta tulisi käydä ilmi ehdotettavan suosituksen käyttötarkoitus, sekä mielellään kohderyhmä ja sovellusalue. Aloitteet voi lähettää sähköpostitse osoitteella jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi. JHS-jaosto käsittelee aloitteet ja tekee päätökset jatkotoimenpiteistä.

 

Palautteen antaminen

 

Uusista tai uudistettavista JHS-suosituksista pyydetään käyttäjiltä palautetta, ennen kuin ne viedään Juhtan hyväksyttäviksi. Suositusta valmisteleva taho laatii jakelulistan organisaatioista, joille palautepyyntö toimitetaan. Lisäksi palautepyyntö julkaistaan JHS-verkkopalvelussa ja JHS-jakelulistalla. Työryhmä voi myös päättää suositusluonnoksen esiversioiden julkaisemisesta julkisia kommentteja varten, ennen varsinaista palautekierrosta.

 

Lisätietoja JHS-palautteenantokäytännöistä

 

Työryhmiin osallistuminen

 

Työryhmät kootaan pääsääntöisesti julkishallinnon organisaatioiden henkilökunnasta, mutta myös yksityisen sektorin toimijat voivat osallistua. Tieto työryhmien perustamisesta julkaistaan JHS-verkkopalvelussa ja JHS-jakelulistalla. Työryhmän puheenjohtaja päättää jäsenten valinnasta, tarjolla olevien henkilöiden asiantuntemuksen perusteella.